O nás Produkce Novinky Kontakt


NOVINKY


LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

NOVÉ VYDÁNÍ

součást vzpomínkových akcí k 60. výročí úmrtí A. Václavíka

LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ

je dílem předního zakladatele vědeckého národopisu, PhDr. ANTONÍNA VÁCLAVÍKA (1891 – 1959), univerzitního profesora v Bratislavě a v Brně, uznávaného vědce v oblasti lidové kultury Slovanů.

Letošní rok 2019 je spojen se šedesátým výročím jeho předčasné smrti. Při této příležitosti se autorovo rodiště, městys POZLOVICE a nakladatelství ATELIER IM, rozhodly na základě poptávek a zájmu reeditovat jeho významné dílo LUHAČOVSKÉ ZÁLESÍ, které zahrnuje nejen vlastní obce luhačovického Zálesí, ale přesahuje do obcí a lokalit dalších. Kniha vyjde do konce listopadu 2019 a bude distribuována na základě závazné objednávky, kterou zájemci zašlou do nakladatelství ATELIER IM nejpozději do konce září 2019.

Na základě závazných objednávek bude možno knihu obdržet a zaplatit podle adresy zájemce na těchto místech:

1. Informační centra: Pozlovice, Luhačovice, Zlín, Bojkovice, Uh. Brod, Uh. Hradiště, Slavičín
2. Obecní úřady: podle bydliště objednatele.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O KNIZE:
Vydavatel: ATELIER IM, nakladatelství Luhačovice
Formát: A4 205 x 285 mm
Počet stran: 880 str.
Obrazová příloha: cca 180 barevných a čb obrazů, perokresby
Vazba: pevná, křídový papír
Cena knihy: Kč 950,-/Kč 1000,- rozhoduje počet výtisků

ČERMÁK Josef:
THE STORY OF CZECHS AND SLOVAKS IN CANADA
(Dějiny Čechů a Slováků v Kanadě)

V prodeji knihy poskytuje nakladatelství EXKLUZIVITU pro KOSMAS s.r.o., Lublaňská 6, PRAHA 2 a jeho knihkupectví

THE STORY OF CZECHS AND SLOVAKS IN CANADA s podtitulem, IT ALL BEGAN WITH PRINCE RUPERT vytvořil JUDr. Josef Čermák, Q.C. ojedinělé encyklopedické dílo o historii Čechů a Slováků v Kanadě, které je dějovou linií přivedeno až do současnosti se záměrem zobrazit většinu oborů lidské činnosti, v nichž Češi a Slováci v Kanadě vynikli.

Kniha obsahuje rejstřík jmenný a věcný cca se čtyřmi tisíci hesel, což dosvědčuje řadu priorit, které autor sleduje od symbolického předání území Kanady dědici tzv. Zimního krále (Friedrich V. Falcký 1596 – 1632), princi Rupertovi.

Kniha napsaná v angličtině, je přínosem nejen pro generace Čechů a Slováků v Kanadě, ale při dnešní znalosti anglického jazyka také pro mladší obyvatelstvo, které zde najde velké penzum vědomostí o emigrantech i exulantech do zemí Severní Ameriky, o jejich povolání, včetně vědeckých oborů, v nichž vynikli. Na jednotlivých osudech lidí – osobností - se paralelně promítá historie našich zemí, od její lidské velikosti až po animozity, které nutně provázejí opuštění rodné země. Poznáváme jména a osudy mnohých, kteří svými činy nebo objevy obohatili světovou vědu, aniž bychom tušili jejich domácí kořeny.

Kniha je důležitá i pro navázání osobních kontaktů v rozličných oborech, neboť se zabývá hojně současností. Řada osobností se o díle pochvalně vyjádřila. Za všechny jmenujeme: členy Katedry východoevropských studií Torontské univerzity, členy Střediska pro zahraniční studia v Kanadě, USA, ČR, SR a jinde, Společnost pro vědu a umění, krajanské spolky v celé šíři působení, členy mezinárodní organizace Sokol a řadu významných osobností z univerzit v Torontu, Edmontonu, Praze, Brně, Washingtonu, Montrealu, aj., včetně studentů a několika generací. Redakce některých krajanských novin obohatily dílo originálními fotografiemi, které doplňují autorův archiv.

JUDR. JOSEF ČERMÁK, QC dlouholetý prezident Asociace Čechů a Slováků v Kanadě, novinář, význačný právník a jeden z nejvýznamnějších představitelů českých exulantů v Kanadě, spoluzakladatel katedry českého a slovenského jazyka na Torontské univerzitě, spoluzakladatel nakladatelství Sixty-Eight Publishers, se narodil r. 1924 v obci Skůry blízko Slaného a od roku 1949 žije a pracuje v Kanadě. Po pečlivém studiu a shromažďování materiálu vytvořil předkládané encyklopedické dílo o historii Čechů a Slováků v Kanadě. O autorovi viz podrobně www.atelierim.cz

Popis: formát: A5 zvětšený, vázaná (V 8) s barevnou obálkou, počet stran: 496, fotografická dokumentace č/b, mapové přílohy
Prodejní cena: Kč 600,-
ISBN: 978-80-85948-85-1

Možnost zakoupení je ve všech knihkupectvích KOSMAS s.r.o. a v e-shopu této distribuční firmy, jakož i u nakladatele na adrese: atelierim@seznam.cz

The Story of Czechs and Slovaks in Canada - Josef Čermák
© 2008-2018 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz