O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Vlečen pod šibenici

Petr Roman

Druhé, upravené vydání
Copyright © Milan Havlín
Všechna práva vyhrazena.
Překlad a reprodukce textu, nebo jeho částí, není povolena bez písemného souhlasu autora.
Vydavatel: Nakladatelství Atelier IM Zlín
Redakce: Irena Voštová
Redakční spolupráce: Milada Písková
Obálka a grafická úprava: Miloš Bařinka
Foto: Míla Stehlík, Manitoba, Kanada
Tisk: Kodiak s.r.o., Zlín
1996
Dotisk 2000
ISBN 80-85948-08-7

Dokumentární biografie Milana Havlína Vlečen pod šibenici, byla vydána pod pseudonymem Petr Roman pod v nakladatelství ATELIER IM Zlín v roce 1996 v edici VYZNÁNÍ jako 1. svazek.
Vydání tohoto svědectví krutosti komunistického režimu v padesátých letech bylo brzy rozebráno, zejména členy Konfederace politických vězňů. Protože je třeba, abychom nejen pamětníkům, ale i mladší generaci připomínali, čeho všeho byl schopen komunistický režim vůči bezbranným, nevinným a svobodně smýšlejícím občanům, rozhodlo se nakladatelství ATELIER IM Zlín spolu s autorem vydat dotisk této knihy.
M. B. H.

s těmi čtenář nemusil vždy souhlasit. Petr Roman prostě a s neúprosnou přímostí i s tragickými podrobnostmi líčí, jak se v naší vlasti odehrávaly události, kterým soudruzi elegantně říkali sociální přestavba a které ve skutečnosti měly charakter pomalé, rdousivé a neúprosné revoluce, jež byla únorovými událostmi r. 1948 zahájena. V exilu se leckdy jeví tendence líčit tragickou řadu zvratů od r. 1948 do doby pozdější jen jako prostý puč. Proti liberální snášenlivosti autor podává svou knihou neúprosný a žalující dokument.
Z vlastního textu vyplývá, že nejde jen o osobní tragédii, ale o děj, který se do národní existence široce a hluboce zařezával a obrážel v sobě střetnutí dvou nepřátelských táborů bojujících po celém světě. Nacistické hnutí se svými následky bylo tragédií, připravilo tisíce lidí o štěstí a život. Ale konec druhé světové války znamenal víceméně i konec evropského nacismu. Do popředí však vystupuje mnohem složitější, širší a neúprosný boj, který začal dříve než nacismus a ani dnes ještě nekončí. Vstupuje do rodin, odvrací syny od otců a dcery od matek, otravuje a svádí na scestí lidské city, útočí na nejvnitřnější duchovní hodnoty lidstva.
Mladší generace se dosud neseznámily s mořem zla, o jaké tehdy šlo a dosud jde. Jejich nedůvěra a vágní zamítání radikalismu tomu nasvědčuje. A ti dříve narození se zase až překvapivě snadno dávají přesvědčit, že je třeba smiřovat se, odpouštět a zapomínat. Na takové tendence dává kniha jednoznačnou odpověď, který nevyplývá z autorových názorů, ale z neúprosných a pravdivých fakt.
Kniha neodráží jen zážitky subjektivní, autorova osobnost ustupuje místy do pozadí. Kniha svléká celou dobu z falešného oděvu a ukazuje její drastickou podstatu. Přesvědčuje nás o tom, že mnohé nebezpečí nebylo dosud zažehnáno, že naše národní a morální přesvědčení čeká ještě mnohá zkouška. Hrozby jsou dosti zvláštní a kniha ukazuje, jako jsou promyšlené. Jsou propleteny sliby, které by leckoho – nedostatečně informovaného – mohly i svést.
Kdo si tuto knihu přečte bez předsudku, ten se již zlákat nedá. Ať rád či nerad, pozná, že nelze věřit v žádný kompromis. Romanova kniha je historickým i uměleckým dokumentem, který hned tak nezestárne. Přiznávám, že tato statečná kniha bude potřebovat i statečného čtenáře. Autor nic nezastírá a nezmírňuje, neomlouvá. Jeho zážitky jsou pravdivé, otřesné, smutné, ale nikoli beznadějné. Přesněji: nikoli zcela beznadějné.

zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz