O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Winfield, Linda, Obležené město

Jiří Klobouk

Z anglického originálu Winfield, Linda and The Beleaguered City
přeložili Luba a Rudolf Pellarovi
Vydalo nakladatelství ATELIÉR IM Zlín
Odpovědná redaktorka: Irena Voštová
Obálka a grafická úprava: Miloš Bařinka
Obálka a kresby: Daniela Foltýnová
Tisk: PRCEK & SPOL. – Kopírování a knihy
Nábělkova 536/2 767 01 KROMĚŘÍŽ
1. vydání
1995
ISBN 80-901264-8-0


Autorovo poděkování:

Následující tři texty, WINFIELD, LINDA A OBLEŽENÉ MĚSTO, jsem napsal v angličtině. Skvělý překlad Luby a Rudolfa Pellarových však prokázal, že moje znalost anglického jazyka nedostačuje, abych plně a beze zbytku vyjádřil, co chci říct. Proto jsem do českého textu ještě zasáhl, tu ve větší, tam v menší míře. Svým překladatelům jsem tím přidal další práci. Za jejich trpělivost a laskavé porozumění jim děkuji.
J.K.

Jiří Klobouk (nar. 1933) se věnuje psaní rozhlasových her, povídek a románů. Jeho povídky v anglickém překladu vydala řada předních amerických a kanadských literárních periodik. Patří mezi ně Chicago Review, Partisan Review a Prism International. Jeho rozhlasové hry jsou na programu v mnoha evropských rozhlasových stanicích. Autor žije od roku 1968 v Kanadě.

Hudba po půlnoci … „Jeho poetická tvorba je navenek neokázalá. Je však hluboce procítěná, patřičně smyslná, ba někdy až eroticky dráždivá (Variace na lásku I.-V.). Pro svůj neotřelý způsob vidění a moderností myšlení má Hudba po půlnoci nezastupitelné místo v současné české literární tvorbě…“
Milan Egner, PROSTOR, červenec-srpen, 1994

Můj život s Blondie… „Autorova nejnovější práce, je napsána profesionálně zkušeným perem se salingerovským humorem…“
Irena Zítková, NOVÉ KNIHY, duben 1993

„Klobouk je mistrem dávkování. Přesně a vyváženě traktuje téma v jeho přítomnosti i retrospektivě, v jeho skutečnosti a vybájenosti, v humoru i tragice…“
Milan Exner, TVAR č. 19, 1993
zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz