O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Řezníci a uzenáři

Řemesla 1

V prvním svazku edice Řemesla se nakladatelství I-M Zlín rozhodlo informovat širokou veřejnost o rozvoji řemeslných odvětví. Popularizovat je. Řeznicko – uzenářský cech patří k nejstarším z nich.
Publikace podává stručný nástin jeho historie s přihlédnutím k tradicím oboru. Věnuje se populární formou nejen domácí zabijačce, ale i technologii zpracování masa a oboru uzenářství.
Chce podnikatelům, firmám i masokombinátům pomoci ke vzájemnému poznání pomocí cílených reklam. Tomu slouží informační blok a kapitola o odborném školství. Výběr literatury seznamuje čtenáře nejen s díly základními, ale i populárně vědeckými z oboru.
Přeložením textů do angličtiny, němčiny a ruštiny zajistí totéž i zahraničnímu čtenáři.

PUBLIKACE PATŘÍ JAKO SUVENÝR K VAŠÍ NAVŠTÍVENCE!!!

Vydavatel: ATELIÉR I-M ZLÍN
Edice: Řemesla
Redakce: PhDr. Irena Voštová, arch. Miloš Bařinka, ing. Oldřich Bedrník
© Texty:
- Úvod. Pohled do historie (PhDr. I. Voštová)
- Domácí zabijačka (ing. O. Bedrník)
- Průmyslová – jateční výroba (MVDr. L. Steinhauser, CSc., ing. Doc. Petr Pipek, CSc., ing. O. Bedrník)
- Uzenářství (Přísady dříve a dnes) doc. Ing. P. Pipek, CSc.
- Odborné školství (PhDr. Milada Písková, CSc.)
- Informační blok
- Výběr z literatury (PhDr. Milada Písková, CSc.)

Mapa ČR s vyznačením firem inzerentů © fa SHOCART Zlín

© Kresby, grafika, výtvarné řešení: Arch. Miloš Bařinka
Foto: firemní snímky, archiv Ateliéru I-M
Konzultant: MVDr. Petr Gayer, CSc.
Překlady:
Mgr. Pavel Krutil – angličtina
Mgr. Hana Lysoňková – němčina
Mgr. Eva Ignatěvová – ruština

ISBN 80-901264-9-9
Rok vydání: 1994
Sazba: RENO Zlín
Lito: Kahografik, s.r.o., Zlín
Tisk: Samohýl Reproprint Lípa

Atelier IM Zlín


zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz