O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Úlomky z životů

Josef Lněnička

Vydavatel: Atelier IM Zlín
Redakce: Irena Voštová
Jazyková úprava: Marie Holubová
Grafika a technická redakce: Miloš Bařinka
Lito a sazba: Kahografik s.r.o. Zlín
Tisk: Kodiak print s.r.o. Zlín
Vydání 1.
Rok vydání: 2000
ISBN: 80-85948 35-4

Josef Lněnička se narodil 11. dubna 1930 v Budislavi jako prostřední ze tří dětí. Rodiče měli v obci řeznictví, děti vyrůstaly v harmonickém rodinném prostředí, v nejlepším duchu a tradici první republiky.
Patřil k mladé generaci, kterou naplno zasáhla druhá světová válka, ohrožení svobody a demokracie. Jako člen skauta a obhájce demokracie pracoval proti komunistické moci, měl problémy zejména v roce 1948, kdy komunisté získali únorovým pučem moc ve státě. Již následujícího roku byl zatčen a v inscenovaném monsterprocesu byl roku 1950 v Litomyšli odsouzen na 20 let do vězení. Trest byl později snížen na 12 let. Prošel skutečným výběrem komunistických kriminálů. Z Valdic u Jičína eskortován do pověstného tábora Tmavý důl ve Rtyni v Podkrkonoší, kde 11 let fáral na Dole Zdeněk Nejedlý. Poznal také Leopoldov, Bory, Ruzyň, Ilavu, avšak nejhorší vězení byl Mírov blízko Mohelnice.
Po návratu z vězení si sotva stačil založit rodinu a starat se o její zabezpečení, když přišel rok 1968 a s ním nové nebezpečí pro bývalé vězně. Odchází do Vídně, pak do Švýcarska, na určitou dobu se vrací zpět do Československa, ale znovu odchází do Chorvatska, odkud je mu umožněno vycestování do USA, do státu Maryland a města Baltimore. Kde se záhy autorská tvorba Josefa Lněničky znovu rozvinula.
V nakladatelství ATELIER IM vycházejí jeho povídky a také dvě zajímavé životopisné črty, a to O dětství bratří Čapků (zpracované volně podle vypravování jejich přítele) a životopisná črta o Karlu Koletovi, napsaná ze vzpomínek autora z dosud nezpracovaného materiálu o nadaném skladateli populární hudby a písní, které znárodněly.zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz