O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Tesknice a zvukomalby

Jaroslav Havelka

Kniha esejů s autorovými ilustracemi a předmluvou Josefa Svobody, Ph. D., profesora botaniky na Universitě v Torontu.
Vydavatel: Nakladatelství ATELIER IM Zlín
Okresní knihovna M. J. Sychry
Žďár nad Sázavou
Edice: Rubín – 2. svazek v ATELIERU IM Zlín
Redakce: Irena Voštová, Miloš Bařinka
Redakční spolupráce: Petr Peňáz
© Ilustrace: Jaroslav Havelka
Jazyková redakce: Milada Písková, Irena Voštová
Litografie: Kahografik, spol. s.r.o. Zlín
Fotosazba a tisk: PRCEK & SPOL, s.r.o. Kroměříž
Vydání: První (rovněž autorovo první dílo uveřejněné v ČR)
Bibliofilské (volné archy)
Brožované, vázané
Rok vydání: 1997
ISBN: 80-85948-10-9
ISBN: 80-900918-7-3

Jaroslav HAVELKA (1922) se narodil v Silůvkách u Brna v rodině železničáře. Maminka pocházela z rodu moravských písmáků Havlátů (překladatelé Kralické bible z řečtiny). Po obecné škole se stal studentem znojemského gymnázia, maturoval však na gymnáziu v Tišnově.
Po válce začal studovat na Masarykově univerzitě v Brně psychologii, filozofii, dějiny umění. Studia ukončil na univerzitě v Miláně doktorátem z filozofie a psychologie.

TESKNICE A ZVUKOMALBY vycházejí téměř dvacet let po vydání Breviáře podivování. Ten vyšel v Curychu (1978) v nakladatelství Konfrontace a jen málo výtisků se v hloubi totality dostalo přes hranice do vlasti. Autor upadl v zapomenutí ještě dříve, než byl českým čtenářem objeven a uznán oficiálními literárními kruhy. Napomohla tomu i básníkova plachost a uzavřenost.


Redakce děkuje všem, kteří se přičinili o možnost uvést autora a jeho dílo do české literatury.zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz