O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Rozhovory od Bakerova jezera na hranici reality, meta-reality a fikce

Josef Svoboda
Pavel Nováček

Vydavatel: Atelier IM Luhačovice
Editor: Irena Voštová
Grafika: Miloš Bařinka
Korektury: Marie Holubová, Marian Jahoda
Fotografie: Josef Svoboda
Lito, sazba: Kahografik, s.r.o. Zlín
MAC works: Peter Kopsa
Tisk: Graspo CZ, a.s.
Písmo: Garamond CE
Vydání 1.
Rok vydání: 2002
ISBN: 80-85948-48-6


Poděkování
Kniha rozhovorů pod arktickým sluncem by se neuskutečnila bez inspirace a pomoci mnoha dobrých lidí. Byla vydána s podporou Centra interdisciplinárních studií při Palackého univerzitě v Olomouci a zvláštního grantu Torontské univerzity.

Josef Svoboda je emeritním profesorem na Torontské univerzitě v Kanadě. Jeho specializace je ekologie Arktidy. Narodil se v Praze (1929), ale vyrůstal v Brně.
Jako dvacetiletý student Masarykovy university byl v r.1949 zatčen a odsouzen na 11 let pro údajnou protistátní činnost. Byl vězněn v jáchymovských uranových dolech, Leopoldově, Mírově, Kartouzích a jinde.
Po propuštění (1958) pracoval v brněnské ZOO, pak jako čerpač vody, později jako technik Botanického ústavu ČSAV v Brně. Jeho žádosti o přijetí na Masarykovu univerzitu byly opakovaně zamítány.
V r.1968 odešel do Kanady. Bakalářská studia dokončil na University of Western Ontario, London, Ontario (1970), doktorát (PhD) v oboru arktické rostlinné ekologie na University of Alberta, Edmonton, Alberta (1974).
Od r.1973 působí na University of Toronto. Je organizátorem více než dvaceti severských expedic a autorem řady publikací. Je ženatý a má dva dospělé syny. Jako emeritní profesor pokračuje ve své vědecké práci, zvláště na téma vlivu oteplování klimatu na arktický ekosystém, ale zabývá se také filozofickou interpretací evoluce jako cíleného procesu pro budoucnost člověka a lidstva.
V r.1994 mu kanadská vláda udělila cenu za výzkum Severu a v r.1995 obdržel čestný doktorát biologických věd od Masarykovy univerzity.

Pavel Nováček přednáší globální environmentální problémy na Univerzitě Palackého v Olomouci a na Univerzitě Karlově v Praze. Je ředitelem Centra interdisciplinárních studií UP, které se zabývá problematikou udržitelného rozvoje, zejména ve vztahu k rozvojovým zemím. Je také členem výzkumného týmu Centra pro sociální a ekonomické strategie UK, který připravuje střednědobé a dlouhodobé scénáře rozvojových příležitostí a ohrožení pro Českou republiku.
Narodil se ve Velkém Meziříčí (1961), vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého (obor ochrana přírodního prostředí). Pět let působil jako krajinný ekolog na Slovensku (Ústav krajinnej ekológie SAV), kde získal doktorát (CSc.).
V roce 1990 se vrátil zpět na Univerzitu Palackého, kde se věnuje pedagogické i výzkumné činnosti. Díky svému pracovnímu zaměření navštívil přes čtyřicet zemí na pěti kontinentech.
Je ženatý, má tři děti. Je autorem několika knižních publikací (např. Third Transition, 2002, Křižovatky budoucnosti, 1999, Chválí Tě sestra Země, 1998).
V letech 1993-1995 byl předsedou Akademického senátu Univerzity Palackého, v roce 1997 získal Pamětní medaili rektora UP vydanou k 50. výročí obnovení a znovuotevřenízpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz