O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Rozhlasové hry I.

Jiří Klobouk
Vydalo nakladatelství Atelier IM Zlín
Redakce: Irena Voštová
Obálka a grafická úprava: Miloš Bařinka
Tisk: PRCEK & SPOL, s.r.o. Kroměříž
1. vydání
1996
ISBN 80-85948-06-0

Zaslechnout barvy světa
(...výňatek z „ poznámek na okraj rozhlasových her Jiřího Klobouka“)
...Rozhlasová hra je uměleckým útvarem, který má vzhledem k jiným dramatickým formám svá omezení i přednosti. Vcelku ji lze (jako čistý řečový útvar) bez větších problému převést na jeviště i na filmový pás.
Sama ovšem neumí sdělit všechno: to si uvědomíme tam, kde se (např. ve filmu) stává předmětem zobrazení ticho! Ani mlčení není (jen) absence řeči… Má svůj význam a smysl: proto si umíme představit hraný film, v jehož průběhu se jen koná a mlčí… I audiální drama má ovšem svou jen těžko převoditelnou zvláštnost: může se odehrávat v absolutní tmě! Samozřejmě, že o tmě lze i vyprávět… Vyprávět tmu však dokáže jen rozhlasová hra. Taková situaci vládne v Erupci.
Všimněte si, jak nás Jiří Klobouk láká do tmy… To není náhoda: vyplývá to z podstaty rozhlasového média! Neprůhlednost nevládne jen ve zmíněné hře, jejíž děj se celý odehrává v temné jeskyni… Představuje významový úběžník i jinde. Jeskyně výrazně ovlivnila také osudy postav ve hře Způsoby mých bližních.
Mohli bychom říci, že ze tmy vyšly a do tmy směřují! Napsal-li někdo v 60. letech osudovou tragédii, kde láska, smrt a nenávist mají svou původní sílu, byl to Jiří Klobouk. Politické pozadí viny je tu spíše naznačeno, ztrácí se v šeru. Také je to důvod, proč se Kloboukova hra dá číst i dnes: politická odpovědnost představuje problém nadčasový!...
Milan Exner
zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz