O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Pověsti a povídačky z kraje pod Komoncem

Miroslav Kafka

Vydavatel: Nakladatelství Atelier IM Luhačovice
Redakce: Irena Voštová
Obálka a grafická úprava: Miloš Bařinka, Lenka Žmolíková
Redakční spolupráce: Milada Písková, Marie Holubová
Ilustrace: Lenka Žmolíková
MACworks: Peter Kopsa
Písmo: Adobe Acaslon CE
Tisk: Tiskárna Reproprint s.r.o.
1. vydání v r. 2007
ISBN 80-85948-65-6

Miroslav Kafka (2.6.1933 – 21.5.1992) se narodil v Brně v učitelské rodině a k tomuto povolání byl všestranně veden. Otec, řídící učitel Ferdinand Kafka, záhy zemřel. Matka Karolína začala nový život v Bojkovicích a posléze od roku 1937 v Luhačovicích, kde vyučovala. Syn Miroslav zde chodil do školy.
Byl obklopen činorodou a vzdělanou rodinou. Na různých typech škol, od základních po univerzitu, působilo 24 příbuzných. Prostředí silně formovalo jeho charakter i zaměření. Začal navštěvovat gymnázium v Uherském Brodě a v roce 1951 zde maturoval.
Pokračoval studiem na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vystudoval obor ruský jazyk a hudební výchova. Hned z počátku svého pedagogického působení se projevoval nejen jako pedagog, ale i neúnavný organizátor. Kromě vlastní učitelské praxe se dobrovolně zapojoval do řady jiných činností s příslovečnou obětavostí a skromností.
V Uherském Brodě založil významný, téměř stočlenný pěvecký sbor, s nímž absolvoval řadu koncertů. Většinu programů autorsky ztvárnil. Pln energie působil poté v Luhačovicích, kde organizoval i sportovní činnost, jako Sportovní hry mládeže, turistické výlety, různé dětské soutěže – Dětské šibřinky, aj. Oddíl ledního hokeje dovedl v letech 1962 až 1969 v rámci Sportovních her mládeže až k nejvyššímu ocenění v Jihomoravském kraji.
Působil v tělovýchovné organizaci Sokol, byl členem výboru a vynikal jako vtipný komentátor sportovních utkání. Pořádal výstavy, byl spoluautorem turistického průvodce „Luhačovice a okolí“. Jeho zásluhou začal vycházet LUHAČOVICKÝ ZPRAVODAJ.
Tvorba Miroslava Kafky byla uzavřena pozoruhodnou sbírkou lidových vyprávění, která umělecky zpracoval. Vycházela nejprve časopisecky, později sešitově a dnes ji čtenářům předkládáme knižně s názvem POVĚSTI A POVÍDAČKY Z KRAJE POD KOMONCEM.

zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz