O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Po stopách mých krajanů

Josef Lněnička

Vydavatel: Atelier IM Zlín
Redakce: Irena Voštová
Úprava textů: Marie Holubová
Grafika a tech. redakce: Miloš Bařinka
Foto: Archiv autora, Miloš Bařinka
Sazba – MAC: Peter Kopsa
Lito: Gahografik s.r.o. Zlín
Tisk: Kodiak print s.r.o. Zlín
Rok vydání: 2000
ISBN: 80-85948-41-9


Slovo autora

Karel Koleta – rtyňský rodák, hudební skladatel, a jeho bratr Čeněk, kapelník, se zapsali do srdcí lidí tohoto kraje stejně, jako další rtyňský rodák, hudební skladatel pražské vojenské hudby, Antonín Nývlt.
Karel Koleta zemřel v roce 1948, jeho bratr Čeněk v r. 1967 a Antonín Nývlt v roce 1952.

Bratři Čapkové – výrazně obohatili svými díly – Karel, literaturu českou i světovou a Josef výtvarné umění. S jejich jmény jsem se setkával již v dětství a zdaleka netušil, že mě osud zavane do jejich kraje, že poznám kamaráda bratří Čapků, „Slávu“ Baudyše, a že poznám osobně také paní Olgu Scheinpflugovou.

Petr Jilemnický – výjimečná osobnost učitelská i literární. Znamenal více než jiní učitelé. Napsal jsem o něm ve svých 11-ti letech svůj první článek do Mladého světa. Jeho přítel Laco Novomeský, vězněný v leopoldovské pevnosti, mi říkal: „Kdyby Petr nezemřel v r. 1949, byl by zde nyní s námi.“ Po válce působil krátce v Bělehradu, tehdy sídla Všeslovanského výboru, který ale neměl dlouhého trvání.

Josef Lněnička, 2000
zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz