O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Nevšední osudy Baťova exportéra

Inocenc Krutil

Vydalo Nakladatelství ATELIER IM Zlín
Redakce: Irena Voštová
Grafická úprava: Miloš Bařinka
Foto: archív autora
Tisk: PRCEK & SPOL., Kroměříž
1995
ISBN 80-85948-02-8

Ing. Inocenc Krutil, narozen 1908 v Bílavsku, okr. Kroměříž, vystudoval Vysokou školu obchodní v Praze a od roku 1933 pracoval u firmy Baťa, a.s. ve Zlíně a v cizině: v Gibraltaru, sev. Africe, Holandsku, Anglii.
Po válce se vrátil k firmě Baťa, n.p. a zasloužil se o obnovení exportu jako ředitel Exica. Jako nestraník byl místa zbaven, obviněn z protistátní činnosti a vězněn v Ruzyni a na Pankráci od r. 1952 do r. 1954. Prokázal svou nevinu, byl z vazby propuštěn a plně rehabilitován. Až do důchodu pracoval u různých obchodních organizací.

Redakční poznámka
Tato publikace byla vydána na základě autorových vzpomínek při respektování všech zvláštností jeho literárního stylu. Vydavatelé upravili podle současné jazykové normy pouze pravopis a interpunkci.

Kniha pana ing. Inocence Krutila je velmi zajímavá a poučná zejména pro množství praktických zkušeností z exportu Baťova koncernu. Podobně probíhalo vše i v oboru stavebním.
Byl jsem sám ve Zlíně od roku 1930 do roku 1946 a podílel se na výstavbě Zlína, Otrokovic a mnoha zahraničních staveb firmy Baťa. Také jsem vždy systém práce a organizace obdivoval. Kvalita a rychlost provádění stavebních prací mne stále provází stejně jako vzpomínka na genialitu tvůrců koncernu. Stejně se vytvářel i proces exportu, jak je vidět z knihy vzpomínek Ing. Krutila.
Poslední část knihy ukazuje autorovo utrpení v komunistickém vězení. Těžká zkouška ho nezlomila.
Blahopřeji autorovi k vydání jeho vzpomínek.

Prof. Ing. Arch. Vladimír Karfík, Dr.h.c., v.r.


zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz