O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Krásensko

P. František Müller

Dějiny moravské vesničky, vandalsky zpustošené německými okupanty…

Vydavatel: Atelier IM Luhačovice
Redakce: Irena Voštová, Miloš Bařinka
Jazyková úprava: Marie Holubová
© Obálka a grafická úprava: Miloš Bařinka
© Foto: archiv autora, archiv obce Krásensko
Písmo: Garamond CE
Sazba a lito: Peter Kopsa
Svazek: V
Tisk: Hart Press, spol. s.r.o., Otrokovice
Rok vydání: 2005
ISBN 80-85948-57-5

Uprostřed Moravy zvedá se k nebesům vysočina Drahanská. Možná, že jste se tam někdy vydali. Snad jste byli již na cestě. Ale nedostali jste se až na Kojál u Krásenska, neviděli jste překrásný rozhled z rozhledny drahanské, ani jste nestáli u Protivanovského javora. Zůstali jste někde pod vysočinou. Snad vás upoutala Plumlovská přehrada se starobylým zámkem na mohutné skále, snad jste se zdrželi v poutních chrámech mariánských ve Sloupě a ve Křtinách, snad jste dlouho obdivovali krásu zkamenělých pohádek v podzemních sálech krápníkových v sousedním Ostrově. Dál a výš se vám již nechtělo. A přece i na vysočině je krásně. Vlastně bývalo krásně. Dnes je to země vystěhovalců z Vyškova, Drahanska a Jedovnicka.
Je to domov několika desítek tisíc českých rolníků, kteří byli říšskými úřady vyhnáni ze svých usedlostí. Je to kraj třiceti vesnic, které byly úplně vystěhovány a se zemí srovnány. Kraj barbarsky zpustošený a zničený. A nejsmutnější ze všech těchto nešťastných obcí je Krásensko. Krásensko! Jméno, označující místo, kde byla osada krásná. Ano, byla. Dnes již není. Šílené běsnění zfanatizované armády ničilo na rozkaz svého vůdce i tuto obec a v několika měsících proměnilo tuto krásnou vesničku v hromadu trosek a kamení.
Mluvilo se již mnoho o Lidicích, o Ležácích, o Javoříčku, o Prlově, o drnovické Ploštině, ale o zničeném Krásensku jsme neslyšeli dosud ani slovíčka. Proto otevři, milý čtenáři, tuto knížku a rozjímej o velkém utrpení lidu v zapadlé vesničce na vysočině Drahanské. A vy, vystěhovalci z Krásenska, kteří jste prodělali kus křížové cesty, otvírejte tuto knížku často a čtěte a vypravujte svým dětem a vnukům o tom, jak zde v horách – daleko od světa, ale blízko Pánu Bohu – žili a trpěli naši předkové. Ať si zamilují domov svých předků, kteří tolik vystáli a vytrpěli.

Obsah
6. Návrat k odkazu a dílu P. F. Müllera
9. Úvodem
11. Z dějin Krásenska
18. Bouře válečné táhly naším krajem
30. Robota a daně poddaných
35. Platy a dávky
37. Zaměstnání obyvatel Krásenska
47. Počet obyvatel v Krásensku
72. Národnost obyvatelů Krásenska
73. Přírodní poměry
75. Živelní pohromy v Krásensku
81. Rok Páně na našich horách
89. Správa obce
91. Spolky v Krásensku
96. Náboženské vyznání obyvatel Krásenska
98. Duchovní správcové v Krásensku
103. Farní kostel v Krásensku
106. Hřbitov v Krásensku
108.Škola v Krásensku
113. Fara v Krásensku
114. Poštovní úřad
116. Bývalý dvůr, horní hostinec
117. Zapadlí vlastenci v Krásensku
124. Krásenští rodáci
128. Pamětihodné události
143. Krásensko, určené k zániku
149. Krásensko vyrabováno
153. Krásensko vystěhované
162. Krásensko rozbořené
166. O holoubcích v smutném kraji (báseň)
169. Pomůžeme Krásensku?
176. Část obrazová
222. Prameny, jichž bylo použito


zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz