O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Jak šel čas... Ludkovice 1412 - 2012

Voštová, Irena PhDr a redakční kolektiv
Název: Jak šel čas... Ludkovice 1412 - 2012
Vydavatel: ATELIER IM Luhačovice
Grafika, fotografie: Miloš Bařinka, Ing.arch
Fotografie: Archiv obce
Rok vydání: 2012
MAC WORKS: Peter Kopsa
ISBN: 978-80-85942-77-6

(EDIČNÍ POZNÁMKA)

Knihu Jak šel čas…. vydává Obec Ludkovice v nakladatelství Atelier IM k šestistému výročí první písemné zmínky. Od roku 1412 se důležité údaje zaznamenávaly zejména v Zemských deskách olomouckých. Pravidelné kronikářské záznamy má obec Ludkovice a osada Pradlisko vedeny ve Školní kronice (od roku 1890 do roku 1986) a v Pamětní knize (od roku 1930 do roku 2011) Zápisy však nejsou pravidelné a ucelené, také ne vždy spolehlivé. Ani pohled kronikářů nemusí být vždy správný a nestranný.
Je o to cennější, že obec podpořila zájemce o dějiny. Povětšině členové kulturní komise shromáždili podklady pro publikaci, včetně osady Pradlisko. Dokázali mluvit s pamětníky, zainteresovali místní podnikatele, aktivní členy různých spolků a požádali je o napsání informací. Přípravné práce téměř rok stmelovaly skupinku redakční rady, která se zároveň přičinila o autorství. Důkladnější zájem o vlastní kořeny, o dějiny usedlostí, institucí a osob je zařadil mezi „poučené zájemce“ s velkým zájmem shromážděný materiál uveřejnit a hlavně v práci pokračovat.
Nejde tedy o kronikářské záznamy, pouze dějinné události v úvodu mají za úkol uvést čtenáře do širších souvislostí s dějinami regionu, země a někdy i s nepominutelnými událostmi světovými.
Kroniky jsou uvedeny v seznamu Pramenů a literatury, avšak jejich neúplnost a duplicita (obec, škola) zabránily použít je vyčerpávajícím způsobem. Jistě však i taková doba nastane vzhledem k zájmu mezi obyvateli! Dostupné podklady z kronik byly uloženy na DVD nosiče.
Je jisté, že podíl obce na celkových dějinách regionu je nezastupitelný, že počínající všeobecná spolupráce je podněcující. Svědčí o rozvoji kulturních zájmů a touze doplnit mozaiku obecných dějin kamínkem z událostí lokálních.

Arch. Miloš Bařinka & PhDr. Irena Voštová


zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz