O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Hudba po půlnoci (1964-1984)

Jiří Klobouk
Hudba po půlnoci (1964-1984)
Stínohry & události & evokace

Vydalo nakladatelství ATELIER IM Zlín
Odpovědná redaktorka: Irena Voštová
Obálka a grafická úprava: Miloš Bařinka
Kresby: Jana Holá, Daniela Foltýnová
Tisk: PRCEK & SPOL. – Kopírování a knihy, Kroměří
1. vydání 1994
ISBN 80-901264-6-4

Sbírka textů „Hudba po půlnoci“ vznikala bezmála dvacet let a její vnitřní náboj dosvědčuje bolestný, ale cílevědomý autorův vývoj, který se zcela ztotožňuje s pocity člověka – čtenáře. Autor neztrácí své základní ladění – své věčné a hledající mládí, touhu pochopit smysl a své místo na zemi, v událostech a v plynutí času.
Léta prožitá ve vlasti, spoutané nesmiřitelným krunýřem „socialistické reality“, plánovitě drží každou stopu projevů vnitřního života, tvůrčí schopnosti mladých umělců. Jiří Klobouk byl navíc hudebníkem – jazzmanem – byl tedy vystaven ještě silnějším tlakům vnější reality s „velkým bratrem“. Schizofrenní skutečnost způsobovala úpadek.
Tato sbírka má tři vnitřně propojené části: stínohry – události – evokace. Jsou propojeny smyslovou až smyslnou vnímavostí, hudebními motivy, zkratovým jednáním a kategorickými vnitřními imperativy. Odhalují čtenáři nejintimnější pocity tělesné i duševní tak, jak je cítí člověk, který se chce zmocnit života ve všech jeho projevech.
Každopádně „Hudba po půlnoci“ patří do naší moderní literatury, neboť do našich myslí uvádí znovu nadšení pro čerstvost myšlení a cítění v prapůvodních evokacích.
Zlín 1994zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz