O nás Produkce Novinky Kontakt


zpět na seznam knih
Fragmenty ze života Čechů a Slováků v Kanadě

Josef Čermák

Životní cesta Josefa Čermáka
Narozen 15. listopadu 1924 ve Skurách na Kladensku
Rodiče: Rosálie a Rudolf
Obecná škola: Hobšovice (dvoutřídka)
Reálné gymnázium Václava Beneše Třebízského ve Slaném (1935-43).

1943-45 totální nasazení, Poldina huť, Kladno.

1945-48 Právnická fakulta Karlovy univerzity (JUC, absolutorium) a práce na statku. Během únorových dnů 1948 se zúčastnil studentských demonstrací v Praze, včetně pochodu na Pražský hrad, organizoval protest při volbách (místo volebního lístku fotografie prezidenta Beneše), cvičil na posledním sokolském sletu v Praze 1948. Zatčen se skupinou kamarádů ze Skur při Benešově pohřbu v Praze, dvoutýdenní pobyt na Pankráci.
Krátce po propuštění, 28. října, odchází s kamarádem kovářem Ladislavem Dufkem do západního Německa (uprchlické tábory v Regensburgu, Murnau, Ludwigsburgu, kde pracoval v tiskárně jako pomocný dělník – k místu mu pomohl mistr tiskař Jaroslav Reichl) a odtud přes Brémy (duben 1949) do Kanady na zemědělskou práci, přes zimu jako uklízeč v tuberkulózním sanatoriu.

1950-54 pomocný pracovník v Toronstské veřejné knihovně.

1954-55 posluchač Faculty of Arts (podmínka přijetí na Právnickou fakultu Torontské univerzity), 1955-58 Právnická fakulta, po promoci pracuje jako koncipient na doporučení svého profesora (později předsedy Nejvyššího kanadského soudu, Bory Laskina) u přední torontské advokátní kanceláře Borden Elliot. Do ontarijské Advokátní komory přijat r.1960. Advokátní praxi začíná u firmy Borden Elliot. V r.1962 přechází do nové firmy (dnes Smith Lyons), kde se v r.1967 stává partnerem.

Byl členem správních rad řady obchodních kanadských a ontarijských společností. Členem správní rady kulturních organizací, Sixty-eight Publishers, Pro Arte Orchestra, Canadian Ethnic Heritage Foundation, Canadian Fund for Czechoslovak Refugees, Čs. Společnosti pro vědy a umění, Československého národního sdružení – dnes Českého a slovenského sdružení v Kanadě (jehož je předsedou), Klubu dr. Milady Horákové, Sokola aj.

Činnost v tisku:
Redaktor Zpráv (Čs. Společnost pro vědy a umění), předseda redakční rady Našich hlasů, přispíval do Nového domova, Kanadských listů a Satelitu.

Divadlo:
Vystoupil se Snížkovým newyorským divadlem (mj. v roli Karla IV. v Noci na Karlštejně), desítky let členem torontského Nového divadla (vodník v Lucerně, Perout v Šrámkově Létu, strýček v Manon Lescaut, poustevník v Drdových Hrátkách s čertem,…)

Televize:
S Mílo Kubíkem vytvořil desítky českých, slovenských a několik anglických pořadů pro torontskou multikulturní televizní stanici Rogers.

Jiná kulturní práce:
Organizoval tryznu za Miladu Horákovou (1953), dva kongresy Čs. Společnosti pro vědy a umění. Koordinoval (1992) seminář a koncert k 400. výročí narození Jana Amose Komenského, spolupracoval při přípravě semináře a organizoval koncert k 70. výročí vzniku ČSR (1988). Organizoval sletový koncert. Koordinoval výstavu o díle Bedřicha Smetany v Roy Thomson Hall v Torontu v r. 1993.

Od třicátých let cvičil na všech všesokolských sletech v Praze a po únoru 1948 s výjimkou snad dvou sletů na všech sletech Sokola v zahraničí.

University of Toronto:
Pomohl uskutečnit kurz českého a slovenského jazyka a literatury na University of Toronto, byl nápomocný při založení řady nadací pro výměnu postgraduálních studentů mezi University of Toronto a Českou republikou, při zřízení oddělení Franka J. Scheybala v knihovně Torontské univerzity. Řídil setkání prezidenta Havla s krajany na Torontské univerzitě a v únoru 1990, spolupracoval při udělení čestného doktorátu Václavu Klausovi Torontskou univerzitou a symbolickému otevření seminární síně Franka J. Scheybala tamtéž. Je členem President´s circle.
Spolupracoval při založení Fondu Frances and Jaroslav Ježek (Toronto Symphony Orchestra).

Literární snahy:
Básnické: sbírka Pokorné návraty, anglicky báseň My Toronto (uveřejněná k 150. výročí Kanady a citována v díle Toronto in Arts – po léta dar oficiálním hostům Toronta), prozaické: pokus o román, studie o Winstonu Churchillovi, stovky článků v krajanském tisku.

Byl ústřední postavou v soudním sporu s generálním tajemníkem Hlinkovy strany (do srpna 1940) Jozefem Kirschbaumem a v současné době soudního sporu s torontským advokátem G. Kubešem v důsledku programu televize Nova v srpnu 1997 a exodu Romů do Kanady.

Uznání:
Uznání Provincie Ontario za dobrovolnou práci, Panhellenic Price za nejvyšší prospěch v angličtině ve svém ročníku a Epstein Award za Creative Writing (University College, U of T), Q. C. (Queen´s Counsel – Province of Ontario). Arbor Award (U of T), členství ve Skupině 175 ( v souvislosti se 175. výročím založení University of Toronto v r. 2002), Masarykova cena (České a slovenské sdružení v Kanadě), Pamětní medaile prezidenta České republiky.zpět na seznam knih

© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz