O nás Produkce Novinky Kontakt

ATELIER IM začal působit v roce 1991 jako nakladatelství a vydavatelství neperiodického tisku, a to ve formě sdružení, neboť se zde rozvíjejí činnosti nakladatelská, vydavatelská, reklamní i marketingová. Za část nakladatelskou a vydavatelskou odpovídá PhDr. Irena Voštová a část reklamní spojenou s výtvarnými a grafickými návrhy spolu s marketingovou činností má v odborném architektonickém vedení Ing. Miloš Bařinka pod obchodním jménem Arch. Miloš Bařinka.


Oba subjekty jsou právně sdružením s obchodním názvem ATELIER IM, nakladatelství se sídlem v Luhačovicích. (Od roku 1991 do roku 2000 ve Zlíně). V programu činnosti má sdružení některá prvenství. Jde zejména o vydávání děl o třetím odboji se speciálním zaměřením na politické vězně padesátých let, o příběhy Čechů a Slováků z domova i ciziny, zejména z Kanady a USA. Navíc vydávání turistických průvodců zaměřovali již od roku 1991 na dějiny řemesel, průmyslu a obchodu se záměrem podchytit historickou tradici podnikání, ale i turismus. Jazykové varianty (česká, anglická, německá, někdy i francouzská, polská a ruská) byly graficky uspořádány tak, aby si texty v separátních knihách simultánně odpovídaly a sloužily k lepšímu dorozumění i výuce jazyků. Prvotním impulzem k vydávání byly kontakty se zlínskými krajany, kteří v roce 1989 dali konstruktivní podněty k této práci. V angličtině vycházejí i díla krajanů, kteří je zaměřují k mladé generaci – povětšině k potomkům Čechů a Slováků. Kromě produkce knižní vydává ATELIER IM také skládačky, pohlednice, mapové podklady, drobné tisky a videozáznamy – medailonky významných osobností.

PARTNER NAKLADATELSTVÍ


© 2008-2020 Atelier IM Luhačovice, webdesign Lutner.cz